دل نگرانی های یک خرده جامعه شناس

لطفا این وبلاگ را با نرم افزار Mozilla مشاهده بفرمایید. درغیر اینصورت صفحات کامل باز نمیشوند.

قیصر شعر ایران رفت...
ساعت ٩:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/٩   کلمات کلیدی:

قیصر شعر ایران رفت...

و قیصر هم بالاخره پرید.

...................................

حرف های ما هنوز ناتمام ....

تانگاه میکنی ،

وقت رفتن است

بازهم همان حکایت همیشگی  !

پیش از آنکه باخبر شوی

لحظه عزیمت تو ناگزیر میشود

آی........

ای دریغ و حسرت همیشگی

ناگهان

چقدر زود دیر میشود !

ناگهان چقدر زود رفت ، قیصر امینپور .

شاعر واژه ها وکلمه ها . شاعر ترکیب های بی نظیر . شاعری که شعر هایش همیشه بر دلمان مینشست . ساده گفت وساده سرود . ساده هم رفت . جایش حتما بینمان خالی خواهد بود ، قیصر امینپور .

شاعر درد ها و سربلندی ها . آزادمردی و تعهد جوهره شعر او بود .

 او همانگونه میسرود که خود بود .

 اولین قلم

حرف حرف درد را

در دلم نوشته است

دست سرنوشت ، خون درد را

با گلم سرشته است

 پس چگونه سرنوشت ناگزیر خویش را رها کنم ؟

دفتر مرا

دست درد میزند ورق

شعر تازه مرا درد گفته است

درد هم شنفته است

پس در این میانه من

از چه حرف میزنم ؟

درد حرف من نیست !

درد نام دیگر من است

من چگونه خویش را صدا کنم ؟!

دو روز قبل از اینکه خبر رفتنش دلمان آتش بزند با محمد علی بهمنی شاعر بودیم  یادی از قیصرامینپور شد . بهمنی گفت قیصر را زندگی کنید و بفهمید . او مرد والایی است . هم در زندگی و هم در شعر ...

وحالا خبر رفتنش را چه زود بهمان دادند .

وقتی عبارات پیام رهبر عزیزمان را درغم قیصر شنیدم از جایگاه او پیش ره بر و دلبستگی ره بر به او و آینده شعر او مطلع شدم .

قیصر شاعر ایمان مردم بود . شاعر حماسه ها و درد های مردم .

شاعر انقلاب بود ولی مانند بسیاری از هم مسلکانش انقلاب را در سال ۵۷ خلاصه نکرد . او بدنبال انقلاب دیروز نبود . او انقلاب را در امروز می جست و نگران امروز این نهال بود .

جایش خالی خواهد بود پیش مان و نامش در حافظه هویتمان جاودانه .

از سلاله سحاب  ، از تبار آفتاب

آتش زبان او ، ذوالفقار آبدار

باورم نمیشود ، کی کسی شنیده است :

زیر خاک گم شوند قله های استوار ؟؟؟

 

http://hamshahrionline.ir/News/?id=36857

http://hamshahrionline.ir/News/?id=36373

لینک زندگی نامه و پیام ره بر به مناسبت درگذشت قیصرامین پور :